top of page

 טיפול ממוקד בשינויי קריירה ותעסוקה 

 

בשנים האחרונות מגיעים אליי יותר ויותר אנשים צעירים ומבוגרים אשר לא יודעים, או לא מסופקים מתחומי העיסוק שלהם.
בניגוד לעבר, אז מהות העבודה הייתה בעיקר פרנסה ואנשים התמידו בעבודתם שנים רבות, כיום אנשים מחפשים הגשמה עצמית, וקיימת ניידות ושינויים במהלך החיים בתחום זה.
 
במסגרת העבודה בקליניקה, אני מסייעת לפונים להתבונן פנימה ולמצוא את העיסוק בו הם חפצים, מגלים חסמים שמקשים על הגשמת החלום ומוצאים ביחד את הדרך לממש את הפוטנציאל בצורה מיטבית.
בשנה האחרונה נראה שהמציאות כפתה על רבים לעשות "חישוב מסלול מחדש" . חוויה זו יכולה להיות מפחידה, אך גם מעצימה ומפתחת...
Before the Interview
bottom of page