top of page

טיפול במתבגרים

גיל ההתבגרות הוא שלב התפתחותי המביא שינויים רבים לחייו של המתבגר והדבר מצריך תהליך של איזון מחדש.
 

למתבגרים צורך עצום בפרטיות ובנבדלות מההורים, לצד תלות גדולה בהם והקושי עימם מתמודדים המתבגרים עשוי להיות קשור ללחצים ההתפתחותיים של המתבגר, הקשיים ביחסים בין המתבגר להוריו וכן להשפעה המשמעותית של קבוצת השווים עבור המתבגר.
 

הפרעות במצב הרוח (דיכאון), הפרעות אכילה, חרדה, בעיות התנהגות וקשיים חברתיים, נפוצים בגיל זה ומי שסבל מהם קודם, סביר שבגיל ההתבגרות, הבעיה תקצין.

מתי מומלץ לפנות לטיפול: כל שינוי חד בהתנהגותו של המתבגר כגון: הסתגרות, ירידה חברתית, ירידה בלימודים, שינוי משמעותי במשקל, שינוי בהרגלי שינה, יכול לסמן על קושי שמצריך התייחסות.
 

טיפול פסיכולוגי במתבגרים מכוון במיוחד לצרכיו הייחודיים של הגיל, ועשוי לסייע למתבגר להתמודד טוב יותר עם האתגרים הרבים והמצוקות המכבידות עליו. גורם חיצוני למערכת המשפחתית עשוי להקל על המתבגר את השיתוף במצוקותיו ואת גילוי הלב, שהופך להיות מורכב יותר עם התפתחות הקונפליקטים האופייניים לגיל בין המתבגר לסביבתו.
 

טיפול CBT ממוקד יכול לסייע באימוץ אסטרטגיות התמודדות וויסות שיקלו על המתבגר וסביבתו, כאשר במידת הצורך ניתן לשלב הדרכת הורים בטיפול.

Teenager
bottom of page