top of page

הדרכת הורים

 

הדרכת הורים יכולה להיות חלק בלתי נפרד מטיפול בילד ובמתבגר, אך ישנם מצבים בהם ניתן לטפל באמצעות ההורים בלבד, במיוחד בגילאים הצעירים יותר.
 
באמצעות טיפול CBT, ההורים יכולים לסייע לילדים בבית ע"י כלים ותובנות הנרכשות בתהליך ההדרכה.
 
מטרת הדרכת הורים היא לתת לכם מידע מדויק על הקושי שהילד מתמודד עמו, לסייע להבין איזה תגובות יעזרו לו ולחשוב יחד עמכם כיצד ניתן להתמודד בצורה הטובה ביותר בסיטואציות מסוימות.
clinic2.jfif
bottom of page